Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Novinky

18.
duben
2020

ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodiče, letos bude zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 probíhat v týdnu od 6. 5. do 13. 5. 2020.

Není-li předškolní dítě, které dosáhlo k 31. 8. 2020 věku pěti let, zapsáno v řádném termínu, je povinností školy informovat orgány péče o dítě a rodiči může být uložena pokuta ve výši 5 000 Kč ukládaná obcí v přestupkovém řízení.

V letošním roce bude zápis do MŠ probíhat jinak, než tomu bylo roky předchozí. Dle nařízení MŠMT proběhne zápis nejen bez přítomnosti dětí, ale také nejlépe i bez přítomnosti rodičů.

Je tedy důležité, abyste vyplnili a poslali správně všechny potřebné dokumenty.

Požadované dokumenty pro přijetí do MŠ:

•vyplněná žádost o přijetí

•čestné prohlášení o očkování

• kopie očkovacího průkazu

V rámci zjednodušení celého procesu nyní nebudeme ověřovat údaje na rodných listech dětí a občanských průkazech zákonných zástupců. Tuto kontrolu pak provedeme osobně na začátku školního roku 2020/21.

Způsob předání dokumentů: Tyto dokumenty v termínu od 6. do 13. 5. předejte škole jednou z těchto možností:

1) vhodit do schránky školy na adrese Václava Křena 139, Všenory a napsat mail na krejcirova@skolavsenory.cz, že jste žádost do schránky vhodili

2) poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace, Karla Majera 370, 252 31 Všenory (podací razítko musí být 6. – 13. 5. 2020)

3) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na krejcirova@skolavsenory.cz

4) do datové schránky školy ydkmpxn

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Těšíme se na vás. DK

Soubory ke stažení:

Žádost o přijetí a Zápisní lístek 2020 MŠ
popis: Žádost o přijetí a Zápisní lístek 2020 MŠ
stáhnout: pdf , 314.9 kB
Čestné prohlášení k očkování
popis: Čestné prohlášení k očkování
stáhnout: pdf , 257.1 kB
Kritéria pro přijetí do MŠ
popis: Kritéria pro přijetí do MŠ
stáhnout: pdf , 224.0 kB

Důležité zprávy ze školy:

Co bude dnes k jídlu?

1. a 2. oddělení

3. oddělení

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I