Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Novinky

19.
březen
2020

Akce školy - změny

Vážení rodiče,

posílám aktuální změny ohledně akcí naší školy

BŘEZEN - DUBEN

Domluvené třídní schůzky formou triád (učitel – dítě – rodič) se ruší. Náhradní termíny budou vypsány po obnovení provozu školy.

DUBEN

Výjezd do Anglie – jedná se o změně termínu – podzim 2020

Zápis do 1. tříd – doufáme, že stihneme v daném termínu 21. 4., ale na základě rozhodnutí VLÁDY ČR bez přítomnosti děti. Organizaci dáme vědět před zápisem podle aktuální situace a pokynů VLÁDY a MŠMT

Den Země - je zrušen

KVĚTEN

Zápis do MŠ – doufáme, že stihneme v domluveném termínu

Pasování na čtenáře ve spolupráci se všenorskou knihovnou - po obnovení provozu škol vyjednáme nový termín

Plavání 1. třída – pokud by se neuskutečnilo, dáme vědět a budeme jednat o náhradních termínech

ČERVEN

Školy v přírodě - prozatím zůstávají zachovány, ale bude během nich kladen důraz na vzdělávání žáků více než standardně. Žáci 2. stupně, kteří na školu v přírodě nejedou i ti, kteří jedou, budou mít daný na tento týden stejný základ obsah vzdělávání. Pedagogové budou vzájemně předem domluveni.

Červnový týden výletů pro třídy , které nejedou na školu v přírodě, bude zkrácen na 1 – 2 dny v posledním červnovém týdnu

Zahradní slavnost - rádi bychom zachovali

29. a 30. 6. dny ředitelského volna - vzhledem k současnému uzavření škol je možné, že červnové dny ředitelského volna (29. a 30. 6.) budou zrušeny. Pokud k tomuto zrušení dojde, budeme vás všechny informovat.

Přejeme všem zdraví a pevné nervy AH

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 18. března 2020
Únor v první třídě

2. třída | 21. února 2020
Týdenní plán 24. - 28. 2.

3. třída | 8. března 2020
Meteo laboratoř

4. A | 8. února 2020
Lednová smršť

4. B | 12. února 2020
Demokracie

5. A | 4. února 2020
Pololetí v Jojogymu

5. B | 26. února 2020
Geometrie ve skupinách

6. A | 24. února 2020
Bezpečný internet

6. B | 22. března 2020
Naše samostudium

7. A | 18. února 2020
Jak nezabloudit na internetu

7. B | 23. března 2020
Koronavolno

8. třída | 7. března 2020
Bezpečnost na internetu

9. třída | 27. března 2020
Online setkávání s pedagogy v korodobě

Družina | 9. března 2020
Akce BŘEZEN

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I