Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Novinky

20.
březen
2019

Zápis do ZŠ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků

V letošním roce je třeba si čas zápisu zarezervovat zde Rezervace

Zápis do 1. třídy školního roku 2019/2020 bude v naší škole probíhat 23. dubna 2019 v budově 2. st. v době 14.00 - 18.00 hod.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou v období před zápisem a k zápisu přinést žádost o odklad již s oběma doporučeními – pedagogické poradny i lékaře.

Není-li dítě zapsáno v řádném termínu, je povinností školy informovat orgány péče o dítě a rodiči může být uložen pokuta ve výši 5 000 Kč ukládaná obcí v přestupkovém řízení.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Kritéria pro přijímání

1) Spádové děti - Všenory, Černolice

Pokud bude spádových dětí více, než je kapacita třídy, bude mezi nimi rozhodovat los.

2) Nespádové děti, které na naší škole mají sourozence

Pokud po přijetí spádových dětí nebude kapacita třídy naplněna, budou přijati sourozenci.

Pokud bude nespádových sourozenců více, než je kapacita třídy, bude mezi nimi rozhodovat los.

3) Ostatní nespádové děti

Pokud po přijetí podle kritérií 1 a 2 nebude kapacita třídy naplněna, bude mezi zbývajícími nespádovými dětmi rozhodovat los.

Doklady k zápisu:

1. Rodný list dítěte

2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)

3. Žádost o přijetí, zápisní lístek

Všechny potřebné formuláře jsou v příloze, takže je možné si je stáhnout a vyplnit v předstihu. Všechny tyto formuláře budou k dispozici také v den zápisu.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k zápisu přinese.

Těšíme se na vás. AH

Soubory ke stažení:

Desatero pro rodiče
stáhnout: pdf , 209.1 kB
Žádost o odklad
stáhnout: pdf , 441.7 kB
Žádost o přijetí, zápisní lístek
stáhnout: pdf , 263.7 kB

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 10. září 2019
Přivítali jsme prvňáčky

2. třída | 26. dubna 2019
Týdenní plán 29.4. - 3. 5.

3. třída | 8. září 2019
Týdenní plán

4. A | 7. září 2019
Skřítci hledači

4. B | 12. září 2019
Třídní schůzky

5. A | 3. září 2019
Už jsme páťáci!

5. B | 4. září 2019
Hurá, jsme páťáci!

6. A | 3. září 2019
Jak jsme se "tmelili"

6. B | 3. září 2019
Akce TMEL

7. A | 3. září 2019
Vítáme do nového školního roku

7. B | 3. září 2019
Třídní schůzky

8. třída | 7. září 2019
Akce TMEL

9. třída | 3. září 2019
První vítězství tohoto školního roku!

Družina | 1. září 2019
Školní družina - komunikace

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I