Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Novinky

28.
duben
2019

Změny v omlouvání a uvolňování žáků, aktualizace školního řádu

Vážení rodiče a milí žáci,

k 1. květnu 2019 jsme aktualizovali Školní řád a jeho součást Klasifikační řád naší školy. Znění najdete na webu školy v sekci pro rodiče – zde:

Školní a klasifikační řád

Od 1. května 2019 zjednodušujeme systém omlouvání absence a uvolňování žáků 5. - 9. třídy (tj. pro ty, kteří mají elektronické ŽK v systému Bakaláři - Komens). Netýká se tedy zatím žáků 1. - 4. ročníku (u nich v letošním školním roce zůstává systém omlouvání stejný, změny pro 1. – 4. ročník proběhnou až od září 2019).

S elektronickým omlouváním se pojí tyto body aktualizovaného školního řádu:

1. I/B/2.6. (str. 4 Školního řádu): Informace o nepřítomnosti a důvodu (omlouvání žáka)

2. I/B/2.8. (str. 5 Školního řádu): Pravidla o uvolňování a odchodu žáků z vyučování - věnujte pozornost mimo jiné

a. tzv. „Uvolněnce“ a jejímu zaslání v elektronické podobě do 19 hodin předchozího dne vyučujícímu a zároveň třídnímu učiteli v kopii. Pro její listinné použití najdete vzor k možnému použití také na webu školy,

b. dále způsobu komunikace při náhodném výpadku elektronického systému Bakaláři - Komens)

3. I/B/2.9. (str. 5 a 6 Školního řádu): Povinnost používat a průběžně kontrolovat elektronický systém Bakaláři – Komens a oznamovat neprodleně změny v kontaktních údajích (I/B/2.5 Školního řádu)

4. II/A/1.2. (str. 7 Školního řádu): Výjimky z pravidel časů výuky a jejich potvrzení zákonným zástupcem

5. II/B/4 (str. 9 Školního řádu): Režim při akcích mimo školu

Pokud potřebujete, přikládáme zde návod „krok za krokem“, jak omlouvat absenci a uvolňovat žáka z vyučování v systému systému Bakaláři – Komens:

a) Přihlásíte se do BAKALÁŘŮ KOMENS (návod viz zde: http://www.skolavsenory.cz/stranka.php?stranka=639-zakladni-skola-pro-zaky-arodice-navod-na-e-zk- )

b) vyberete v levém sloupci v menu POSLAT ZPRÁVU

c) kliknete na POSLAT ZPRÁVU

d) vyberete typ zprávy OMLUVENÍ ABSENCE – to je velmi důležité a platí pro omluvy i pro uvolňování!

e) TŘÍDNÍ UČITEL – můžete zkontrolovat, zda v poli KOMU je uveden třídní učitel žáka

f) TEXT ZPRÁVY – zde napíšete text zprávy, který bude obsahovat důvod a datum nepřítomnosti tak, jak jste zvyklí.

g) ODESLAT - Tímto je vaše dítě po uvedenou dobu omluveno a již není nutné znovu zapisovat do omluvného listu. Ten od 1. 5. 2019 nepoužíváme.

h) DOBA NEPŘÍTOMNOSTI - Pokud si dobou nepřítomnosti nejste jisti, omluvíte momentální odhad a pak případně napíšete další zprávu, ve které prodloužíte omluvu nepřítomnosti (podobně jako odhlašujete obědy).

Žáci budou se změnami seznámeni do 1. 5. 2019 na třídnické hodině svými třídními učiteli.

Věřím, že si vzájemně brzy změny osvojíme a přispějí k jednodušší komunikaci.

Renáta Bartoníčková

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 26. dubna 2019
Týdenní plán 29.4. - 3. 5.

2. třída | 26. května 2019
Týdenní plán

3. A | 19. května 2019
Na jaře jsme měli plné ruce práce

3. B | 1. května 2019
Centrum psaní

4. A | 28. dubna 2019
Den země

4. B | 9. května 2019
Hry ve 4.B

5. A | 1. května 2019
Čarodějnice

5. B | 2. května 2019
Hádanky

6. A | 29. dubna 2019
Naše třída zvítězila

6. B | 10. dubna 2019
Jaro v 6.B

7. třída | 18. dubna 2019
Den Země

8. třída | 24. dubna 2019
Den Země

9. třída | 5. května 2019
A je to za námi

Družina | 27. května 2019
Informace pro rodiče dětí ze školního klubu

Co bude dnes k jídlu?

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I