Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Novinky

21.
březen
2020

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v letošním školním roce je řádný termín zápisu do 1. třídy pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Děti, kterým byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Není-li dítě zapsáno v řádném termínu, je povinností školy informovat orgány péče o dítě a rodiči může být uložena pokuta ve výši 5 000 Kč ukládaná obcí v přestupkovém řízení.

V letošním roce budou zápisy do 1. tříd probíhat jinak, než tomu bylo roky předchozí. Dle nařízení MŠMT proběhne zápis nejen bez přítomnosti dětí, ale také nejlépe i bez přítomnosti rodičů.

Je tedy důležité, abyste poslali a vyplnili správně všechny potřebné dokumenty.

Požadované dokumenty:

1) Pro přijetí do 1.třídy

· vyplněná žádost o přijetí

V rámci zjednodušení celého procesu nyní nebudeme ověřovat údaje na rodných listech dětí a občanských průkazech zákonných zástupců. Tuto kontrolu pak provedeme osobně na začátku školního roku 2020/21.

2) Pro odklad školní docházky:

· vyplněná žádost o odklad školní docházky

· doporučení školského poradenského zařízení - Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo Speciálně pedagogické centrum (SPC)

· doporučení odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Vzhledem k tomu, že v současné době byla diagnostická činnost PPP a SPC pozastavena a je i omezena činnost dětských lékařů, je možné, že nemáte ještě vyřízená obě požadovaná doporučení. Postupujte prosím takto:

a) máte obě požadovaná doporučení – spolu s vyplněnou žádostí o odklad je odevzdejte škole

b) máte pouze 1 požadované doporučení – spolu s vyplněnou žádostí o odklad odevzdejte škole a napište, zda jste objednaní nebo máte již termín na druhé vyšetření . Zároveň kontaktujte Mgr. Konečnou, která s Vámi probere další postup k zajištění odkladu (tel.: 728 038 583, konecna@skolavsenory.cz)

c) nemáte žádné doporučení – v tomto případě odevzdejte vyplněnou žádost o přijetí a nahoře v dokumentu výrazně vyznačte, že budete žádat o odklad. Zároveň kontaktujte Mgr. Konečnou, která s Vámi probere další postup k zajištění odkladu (tel.: 728 038 583, konecna@skolavsenory.cz)

Způsob předání dokumentů:

Tyto dokumenty v termínu od 20. do 24. 4. předejte škole jednou z těchto možností:

1) do datové schránky školy ydkmpxn

2) poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace, Karla Majera 370, 252 31 Všenory (podací razítko musí být 20. – 24.4.2020)

3) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na heckelova@skolavsenory.cz

4) vhodit do schránky školy na adrese Karla Majera 370, Vsenory a napsat mail na heckelova@skolavsenory.cz, že jste žádost do schránky vhodili

Kritéria pro přijímání:

1) Spádové děti - Všenory, Černolice

Pokud bude spádových dětí více, než je kapacita třídy, bude mezi nimi rozhodovat los.

2) Nespádové děti, které na naší škole mají sourozence

Pokud po přijetí spádových dětí nebude kapacita třídy naplněna, budou přijati sourozenci.

Pokud bude nespádových sourozenců více, než je kapacita třídy, bude mezi nimi rozhodovat los.

3) Ostatní nespádové děti

Pokud po přijetí podle kritérií 1 a 2 nebude kapacita třídy naplněna, bude mezi zbývajícími nespádovými dětmi rozhodovat los.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Účastníci řízení byli před vydáním rozhodnutí prokazatelně vyrozuměni o svém právu vyjádřit se k podkladu rozhodnutí.

Těšíme se na vás. AH

Soubory ke stažení:

žádost o přijetí a zápisní ístek
stáhnout: pdf , 164.6 kB
žádost o odklad
stáhnout: pdf , 441.7 kB
desatero pro rodiče
stáhnout: pdf , 209.1 kB

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 17. března 2021
Distanční výuka

2. třída | 17. března 2021
Distanční výuka

3. třída | 17. března 2021
Distanční výuka

4. třída | 17. března 2021
Distanční výuka

5. A | 17. března 2021
Distanční výuka

5. B | 17. března 2021
Distanční výuka

6. A | 17. března 2021
Distanční výuka

6. B | 17. března 2021
Distanční výuka

7. A | 17. března 2021
Distanční výuka

7. B | 17. března 2021
Distanční výuka

8. A | 17. března 2021
Distanční výuka

8. B | 17. března 2021
Distanční výuka

9. třída | 17. března 2021
Distanční výuka

Družina | 16. prosince 2020
Změna platby za školní družinu

Co bude dnes k jídlu?

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I