Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Oznámení školní jídelny

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STRAVOVÁNÍ

Prosíme rodiče, aby přihlašovali na začátku každého školního roku svoje dítě ke stravování, i když už v minulém školním roce na obědy chodilo (nemůžeme sami děti přihlásit, jelikož nevíme, zda-li dítě není nemocné, či je ještě na dovolené a bude-li vůbec denně obědvat).

Vyplňte přihlášku ke stravování, kde prosím uveďte datum, od kdy se Vaše dítě začíná na obědy chodit.

Přihlášku lze stáhnout ze školních stránek nebo vyzvednout osobně v kanceláři šk. jídelny.

Zaplacení strávného na účet školy nenahrazuje přihlašování ke stravování.

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY

30015-2241441359 / 0800

U plateb uvádějte jméno dítěte, stravné a měsíc, za který platíte.

Ceny obědů:

7 - 10 let ... 26 Kč

10 - 14 let ... 27 Kč

15 a více ... 28 Kč

Cena 1 obědu pro cizího strávníka ... 60 Kč

! ! ! Při nezaplacení nebude dítěti oběd vydán. Nebude-li stravné uhrazeno i po písemném upozornění rodičů, vedoucí ŠJ požádá ředitele školy o dočasné vyřazení dítěte ze stravování do té doby, dokud rodiče neuhradí dlužnou částku a nebudou obědy řádně platit ! ! !

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 1. dubna 2020
Výuka na dálku

2. třída | 21. února 2020
Týdenní plán 24. - 28. 2.

3. třída | 20. dubna 2020
Koronaškola očima žáků

4. A | 31. března 2020
V hlavní roli rouška

4. B | 29. března 2020
Pozdrav

5. A | 27. dubna 2020
Jak se učíme po Teamsech?

5. B | 8. dubna 2020
Březen - za kamna vlezem

6. A | 25. června 2020
Školní výlet

6. B | 29. března 2020
Naše samostudium

7. A | 30. dubna 2020
Škola na dálku...

7. B | 23. března 2020
Koronavolno

8. třída | 13. dubna 2020
On - line výuka + triády

9. třída | 21. června 2020
Tak se nám ta školní docházka schyluje ke konci

Družina | 23. června 2020
Zápis do školní družiny na rok 2020/2021

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I