Vyhledávání:


Omluvenka:

Jméno a příjmení

Třída
Důvod

Kdo omlouvá

E-mail omlouvajícího

Od - do
-

Tato omluvenka musí být doložena řádnou omluvou, stanovenou školním řádem.

Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Sdružení rodičů

AKTUALITY

Milí rodiče, rádi bychom Vás ve školní roce 2017/18 informovali o aktuálním dění ve SDRUŽENÍ RODIČŮ.

Pro Vás, kteří jste nastoupili s dětmi do 1. ročníku - Sdružení rodičů (SR) při ZŠ Všenory funguje stejně jako dříve SRPŠ nebo KPŠ na jiných školách. Příspěvky, které za své dítě každoročně platíte, SR po dohodě s členy Sdružení a po diskuzi s vedením školy, rozděluje na různé akce pořádané školou, či přímo Sdružením.

Každoročně např. vypomáháme s vítáním prvňáčků či vyváděním deváťáků, přispíváme na knihy, výlety, zahraniční výjezdy, sportovní akce atd.

Vloni jsme hlavně díky BENEFICI pomohli s pódiem na zahradě u 2. stupně.

V letošním školním roce máme v souvislosti s kulatým výročím školy a pana Kubálka ještě větší plány. Pracuje se na celoškolním projektu se zatím pracovním názvem " ... po stopách Josefa Kubálka", který SR podpoří. Přispějeme dětem na zahraniční výjezd. A celý školní rok bude ve znamení " TMELENÍ" a pomoci sociálně slabším spolužákům a i tady se chce SDRUŽENÍ RODIČŮ aktivně zapojit.

Nejbližší akce, která nás společně čeká, je 6. ročník BENEFICE (18.11.)

Vaše dotazy zodpovíme na adrese rodice.vsenory@gmail.com

Vidíte, že plánů a přání, jak pomoci všem našim dětem je mnoho a na nás, rodičích, záleží, jak velkou šanci budeme mít vše naplánované splnit. Děkujeme, že i Vás to zajímá a přispějete za svou dceru či syna každoročním příspěvkem.

Příspěvek 500,- Kč/dítě (800,- Kč za sourozence) uhraďte, prosím, na účet 266662941/0300, jako v.s. 17X, kde X je ročník, který dcera/syn navštěvuje. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Platbu proveďte nejlépe do 30.10. 2017. Děkujeme!

O tom, co se ve Sdružení děje, Vás během školního roku budeme informovat.

Výbor Sdružení

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkávání při aktivitách, které díky vaší podpoře pomáhají našim dětem zpříjemňovat školu.

  PŘIPRAVOVANÉ AKCE:

  18. listopadu 2017 cca 14h "Benefice" - benefiční zábavné odpoledne

----------

  12.11.2016 proběhla "Benefice" - benefiční zábavné odpoledne

  26.6.2016 proběhl Všenorský REKord - rodinné sportovní klání pro příznivce školy a sousedy, spoluorganizovat skaut

  24.4.2016 proběhl Bazar oblečení a sportovního vybavení

  24.11.2015 proběhla členská schůze Sdružení rodičů. Zápis a schválený rozpočet pro 2015/16 najdete v příloze.

  21.11.2015 se konalo Benefiční zábavné odpoledne.

  Dne 31.5.2015 proběhlo sportovní odpoledne - VŠENORSKÝ REKord - trojboj s plavbou na pramicích, orientačním během a jízdou na koloběžkách. Akce se konala ve spolupráci se Skautským přístavem DUB Všenory.

  Dne 17.2.2015 proběhla členská schůze, která schválila rozpočet - viz příloha.

  Dne 8.1.2015 výbor Sdružení zvolil předsedou Vladimíra Fichtnera a místopředsedkyní Marii Mráčkovou. Zápis ze schůze výboru najdete v příloze.

  Členská schůze dne 25.11.2014 zvolila 5 členů výboru: Vl. Fichtner, B. Kučerová, Š. Mitterwaldová, M. Mráčková, A. Šilhavá.Zápis z členské schůze najdete v příloze.

----------

O sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory, z. s. (dále Sdružení) je organizace rodičů dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Josefa Kubálka. Sdružení je dobrovolným a samosprávným subjektem a má sídlo na adrese školy (Všenory, Karla Majera 370, 252 31). Formou se jedná o spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Sdružení vzniklo s cílem všestranně podporovat školu. Je jedním z prostředníků spolupráce mezi školou a rodiči. Sdružení škole pomáhá také finančně.

Po dohodě s Radou školy přebírá Sdružení od školního roku 2014/15 správu každoročně vybíraných příspěvků od rodičů určených k podpoře školních aktivit, na které škola sama nemá dostatečné prostředky. Shodně jako v minulých letech je příspěvek stanoven ve výši 500 Kč na žáka ZŠ. Nově jsme umožnili sníženou částku pro sourozence, a to formou příspěvku za rodinu ve výši 800 Kč. Zároveň vítáme další finanční či nefinanční dary, na které vám sdružení může vydat potvrzení o převzetí sponzorského daru.

Zaplacením členského příspěvku a vyplněním přihlášky se rodiče stávají plnoprávnými členy Sdružení. Volí samosprávný orgán (tříčlenný Výbor), mohou kandidovat do Výboru, mohou předkládat náměty a připomínky k činnosti spolku. Dále mohou rodiče prostřednictvím sdružení organizovat např. různé zájmové nebo kulturní aktivity pro děti, pedagogy i veřejnost (po projednání s Výborem spolku).

Velice prosíme rodiče - členy, aby se účastnili krátké členské schůze, která se bude konat 1x ročně nebo podle potřeby.

Jak se stát členem Sdružení

Přihláška je zde ke stažení (nová verze bez rodného čísla a adresy) nebo si ji lze od 26.9. vyzvednout u hlavního vchodu do budovy 1. stupně. Krabice určená k odevzdání přihlášky bude k dispozici tamtéž. Případně lze přihlášku odevzdat do rukou paní zástupkyni Aleně Heckelové nebo v ředitelně školy.

Pokud chcete nadstandardní aktivity školy finančně podpořit, ale nechcete se stát členy, pak můžete peníze Sdružení darovat. Pak prosím tuto informaci napište emailem (rodice.vsenory@gmail.com). Přihlášku nemusíte vyplňovat a do poznámky při platbě převodem uveďte "dar bez členství".

Platit příspěvky můžete převodem (č. ú. pro ZŠ: 266662941/0300 , prosím pro rok 2015/16 používejte variabilní symbol 15X, kde X je označení třídy, např. pro rodiče dítěte z 1.B nebo 1.A použijte VS 151; do poznámky uveďte jméno dítěte. Dáváme přednost platbě převodem, ale lze platit též v hotovosti přes třídní důvěrníky.

Fakturační údaje

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory, z.s.

Všenory, Karla Majera 370, 252 31.

IČ: 032 24 538

Email: rodice.vsenory@gmail.com

Soubory ke stažení:

Stanovy spolku Sdružení rodičů
stáhnout: docx , 21.5 kB
Pozvánka na členskou schůzi 25.11.
stáhnout: doc , 35.5 kB
Zápis ze schůze výboru 8.1.2015
stáhnout: pdf , 118.3 kB
Zápis z členské schůze 17.2.2015
stáhnout: pdf , 358.3 kB
Rozpočet 2014/15
popis: Schválený rozpočet čl.schůzí 17.2.2015
stáhnout: pdf , 308.1 kB
Přihláška ZŠ s informacemi
stáhnout: docx , 16.5 kB
Přihláška MŠ
popis: Přihláška pro rodiče nových školkáčků v 2016/17
stáhnout: docx , 23.7 kB

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 17. června 2018
Týdenní plán

2. A | 19. května 2018
Skřítci v Číně

2. B | 9. května 2018
Těšíme se na školu v přírodě!

3. A | 22. června 2018
Stradonice

3. B | 18. června 2018
18. - 22. 6.

4. A | 1. června 2018
Projektový den 1. 6.

4. B | 12. června 2018
Karlštejn

5. A | 8. května 2018
Helpík

5. B | 19. června 2018
Můj film

6. třída | 3. června 2018
Projektová hra

7. třída | 8. června 2018
Školní rok finišuje

8. třída | 13. června 2018
Za rok nás čekají závěrečné práce

9. třída | 25. května 2018
Obhajoba závěrečných prací

Družina | 1. června 2018
Divadlo

Co bude dnes k jídlu?

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I