Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Sluníčka

Co jsme se naučili v září

Září ve Sluníčkách

Protože se všichni ve školce známe, jenom jsme vyšli po schodech do prvního patra, kde nás vítaly paní učitelky ve třídě "Sluníčka". Hned jsme se všichni ze školky na zahradě vyfotili. Poznáváme nové kamarády ve třídě Berušek. Berušky mají novou paní učitelku.

Vyprávíme si zážitky z prázdnin, rozšiřujeme slovní projev, mluvíme ve větách. Známe celé své jméno, víme, kde bydlíme, učíme se zapamatovat si svoji adresu, datum narození.

Skřítek Podzimníček a moudrá sovička Emička nás seznamuje s novými znalostmi v oblasti ovoce a zeleniny. Vše poznáme, správně popíšeme (barva, velikost, kde se nalézá), víme, proč vše pěstujeme. Víme, proč ovoce a zelenina jsou důležité v potravinovém řetězci, víme, jak se a na co dále zpracovávají, hrajeme si na obchod, na kuchaře. Ochutnáváme a poznáváme podle chuti, výtvarně ztvárňujeme. Stříháme, lepíme, vybarvujeme.

Poznáváme geometrické tvary, správně určujeme prvky pomocí předlohy a podle zadaného požadavku. Řadíme předměty podle předložek. Zpíváme, tancujeme a učíme se říkadla a písničky k danému tématu týdne.

Ve školce nás navštívilo divadélko s programem "Jak dělají zvířátka".

Seznamujeme se s ptactvem, které žije kolem nás. Rozlišujeme ptáky, kteří odlétají na jih a na ty, kteří s námi přezimují, učíme se je správně pojmenovat. Víme, jak pomoci těm, kteří v zimě nemohou najít potravu. Víme, čím se živí. Říkáme si o významu ptactva pro přírodu a pro člověka.

Pořádali jsme Všenorský víceboj na školní zahradě. Plnili jsme úkoly v družstvech, slavnostně jsme víceboj zahájili, všichni jsme absolvovali průvod s vlajkami. Po soutěžích jsme obdrželi medaile, diplomy a místní fotbalisté nám mimo různého náčiní pro soutěže darovali i veliký dort, na kterém jsme si opravdu pochutnali.

Shlédli jsme hudební pořad "Já muzikant", kde jsme si zazpívali a poznali nové hudební nástroje.

Co jsme se naučili v říjnu

Říjen ve Sluníčkách

Se skřítkem Podzimníčkem jsme nasbírali přírodní materiály pro tvořivou práci. Sbíráme listy, poznáváme barvy podzimu, vytváříme obrázky s podzimní tématikou, stromy. Vyrábíme obrázky obtiskováním listů v barvě. Všímáme si změn v přírodě. Rozeznáváme stromy. Dělíme je na listnaté a jehličnaté, na stromy a keře. Učíme se poznávat jejich plody. Umíme pojmenovat základní stromy v lese, ve volné přírodě, ovocné stromy v zahradách. Určujeme ke kterému stromu patří správný list, plod,....

Pracujeme s papírem , správně trháme proužky papíru, vytrháváme jednoduché tvary. Učíme se správnou práci s tužkou, správné držení, víme, co je rovná čára, klička, vlnka. Rozvíjíme jemnou motoriku. Učíme se písničky a říkadla o podzimu.

Přijelo divadlo Minor se svým autobusem, ve kterém jsme zhlédli "Příběh o starém, vysloužilém autobuse". Navštívili jsme kamarády z 8tř., ti nám ukázali jak to ve velké škole vypadá. Divadélko přijelo i do školky - loutkový příběh " O Plaváčkovi".

Každé pondělí k nám chodí rodilý mluvčí a učí nás anglické písničky a slovíčka.

Co jsme se naučili v listopadu

Listopad ve Sluníčkách

Listopad nám uběhl jako lístek, co spadl ze stromu. Dušičkové dopoledne jsme si užili při poutavé bojové hře vesnicí a okolí, plnili jsme úkoly, hledali poklad.

Pozorovali jsme přírodu, jak se ukládá ke spánku. Využili jsme poklady přírody ( listy, kaštany, nažky ... ) k výrobě různých koláží, k výrobě zvířátek.

Poznáváme svoji vesnici, známe cestu domů, víme, kde jsou důležité budovy naší vesnice. Poznáváme druhy počasí v ročních obdobích, znaky podzimu. Seznamujeme se se skupenstvím a koloběhem vody.

Navštívil nás pan Helekal - zpěvák s pořadem o čertících. Učíme se říkadla a písničky o Mikuláši a čertovi.

Pan fotograf nás vyfotil k blížícím se Vánocům , na které se moc těšíme.

Co jsme se naučili v prosinci

Prosinec ve Sluníčkách

V posledním týdnu před Vánocemi, jsme navštívili domov důchodců v Dobřichovicích, kde děti potěšili obyvatele koledami a dárečky. Vánočním zpíváním, hraním a koledováním jsme potěšili i naše rodiny.

Přejeme všem krásné prožití Vánočních svátků.

Co jsme se naučili v lednu

Leden ve Sluníčkách

Těšili jsme se do školky, abychom se mohli pochlubit kamarádům s dárečky, které jsme dostali od Ježíška.

Oslavili jsme TŘI KRÁLE. Vyrobili jsme si koruny a průvodem králů jsme se zpěvem prošli školkou. Víme, kdo to byli TŘI KRÁLOVÉ.

Zima nás zatím obchází a šetří ledem i sněhem , tak využíváme každou malou sněhovou nadílku. pozorujeme vločky, poznáváme zimní počasí, hlavní znaky zimy.

Učíme se znát svoje tělo a jeho potřeby. Seznamujeme se s prevencí a tím, jak pečovat o své zdraví.

Poznáváme roční období, jejich znaky. Orientujeme se v časových úsecích celého roku.

Těšíme se do školy. Zkusili jsme si školu NANEČISTO a navštívili jsme kamarády z 1. třídy.

Navštívil nás cvičený pejsek a seznámil nás s prvky canisterapie. Naučili jsme se zacházet se zubním kartáčkem při zubní prevenci s paní doktorkou. Pozvali jsme spoustu zvířátek - hady, ježky, morčátka, kozlíka, králíky, veverky, které jsme si mohli pohladit.

Co jsme se naučili v únoru

Únor ve Sluníčkách

Sledujeme Olympiádu a máme možnost poznat všechny zimní sporty i s výkony našich sportovců.

Navštívil nás pan Chaloupka, který nám vyprávěl o koních.

V rámci projektu " Po stopách" jsme navštívili p. Stivína, který nás seznámil se spoustou hudebních nástrojů, které u něj doma můžeme najít.

Co jsme se naučili v březnu

Březen ve Sluníčkách

Oslavili jsme Masopust veselým karnevalem a hodováním.

Zapojili jsme se do projektu "Celé Česko čte dětem ", kde nám četly i naše maminky.

Vynesli jsme Moranu ze vsi a přivítali jaro.

Co jsme se naučili v dubnu

Duben ve Sluníčkách

Zahrádky pomalu rozkvétají a my poznáváme jarní květinky, posloucháme zpěv ptáku a pozorujeme, jak si staví obydlí.

Připravujeme se na Velikonoce, vyrábíme zajíčky, beránky kuřátka, pleteme pomlázky a barvíme vajíčka.

Podnikli jsme výlet na Mníšecký zámek za skřítky.

Navštívili jsme místní knihovnu.

Měsíc jsme zakončili " Čarodějnickým dopolednem " s ekologickou hrou a opékáním vuřtíků v čarodějnickém převlečení.

Co jsme se naučili v květnu

Květen ve Sluníčkách

Nejkrásnější měsíc květen nás obklopil barvami, sluníčko pomohlo na svět květinám a zahrádky se proměnily v barevné spektrum.

Přírodu ovládla zelená barva. Zvířátka začala s přípravou na nová mláďata. Ptáci staví hnízda a vykrmují hmyzem svoje malé potomky.

Plníme další zajímavé úkoly v rámci projektu Po stopách. Udělali jsme si výlet na Černolické skály. Byli jsme na výletě v Řevnicích , kde jsme si prohlédli výstavu panenek, a že jich bylo.

Byli jsme na celodenním výletě na farmě v Olešné, kde jsme se pohybovali mezi domácími zvířátky. Ve školce nás navštívili Plenetarium s příběhem o Slunci a měsíci.

Co jsme se naučili v červnu

Červen ve Sluníčkách

Poslední měsíc školního roku, jsme si užily. Byly jsme na super výletě v Zeměráj, rozloučily jsme se s předškoláky a podnikly jsme přespání ve školce.

Co jsme se naučili v červenci

Červenec ve Sluníčkách

Tento prázdninový měsíc jsme prožily v uvolněném režimu. Koupali jsme se v bazénu a užívali sluníčka. Přesto jsme nezahálely a připravovaly jsme se jak na nástup do školy, tak menší děti na další rok v MŠ.

Důležité zprávy ze školy:

Co bude dnes k jídlu?

1. a 2. oddělení

3. oddělení

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I