Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Platby obědů

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY STRAVNÉ

Je nutné přihlásit všechny zájemce o stravování u vedoucí školní jídelny.

Na každý školní rok, je nutné vyplnit novou přihlášku ke stravování, kde prosím uveďte datum, od kdy se Vaše dítě začíná stravovat ve šk. jídelně.

Přihlášku lze stáhnout ze školních stránek nebo vyzvednout osobně v kanceláři šk. jídelny.

Stravné žáků je rozděleno do kategorii podle věku dítěte dosaženého ve školním roce (školní rok 1.9.- 31.8).

STRAVNÉ se platí tímto způsobem:

Za září rodiče dětem zaplatí za obědy přesnou částku ode dne, kdy se přihlásily ke stravování (+ nedoplatky, - přeplatky z minulého šk.roku). Říjen - květen se platí formou záloh a to jednotně stanovenou průměrnou částkou: (7 – 10 let) (11 - 14 let) (15 a více let) 26 Kč / oběd 27 Kč / oběd 28 Kč / oběd 510 Kč 530 Kč 550 Kč

V červnu proběhne vyúčtování přeplatků stravného, dětem včas písemně oznámíme, kolik mají platit (nebo kolik jim bude vráceno).

Platby obědů provádějte:

- vždy do 10. dne v měsíci

- hotově v kanceláři ŠJ, kancelář otevřena od 7,30- 9,00 hodin

- na účet školy(školní jídelny) 30015- 224 144 1359/ 0800

- pro identifikaci platby je dítěti přidělen variabilní symbol, který je důležitý jinak bude platba špatně dohledatelná

Při nezaplacení nebude dítěti dle Vyhlášky č. 107/2008 oběd vydán.

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují nejpozději do 8.00 ráno přímo v kuchyni šk. jídelny,

nebo

na tel.č. 257712424 - ZÁZNAMNÍK 24.hodin.

Nebude-li oběd dítěti odhlášen, rodiče ho musí uhradit.

V případě nemoci dítěte a zaměstnance školy je možné si vyzvednou oběd pouze první den nemoci nebo nepřítomnosti ve škole ( vyhláška 107/ 2005 o školním stravování). Další dny není nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. pouze cenu potravin.

Vedoucí školní jídelny: pí. Kreuzigová Simona tel. 257712424 (778404752) e-mail: kreuzigova@skolavsenory.cz

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 1. dubna 2020
Výuka na dálku

2. třída | 21. února 2020
Týdenní plán 24. - 28. 2.

3. třída | 20. dubna 2020
Koronaškola očima žáků

4. A | 31. března 2020
V hlavní roli rouška

4. B | 29. března 2020
Pozdrav

5. A | 27. dubna 2020
Jak se učíme po Teamsech?

5. B | 8. dubna 2020
Březen - za kamna vlezem

6. A | 25. června 2020
Školní výlet

6. B | 29. března 2020
Naše samostudium

7. A | 30. dubna 2020
Škola na dálku...

7. B | 23. března 2020
Koronavolno

8. třída | 13. dubna 2020
On - line výuka + triády

9. třída | 21. června 2020
Tak se nám ta školní docházka schyluje ke konci

Družina | 23. června 2020
Zápis do školní družiny na rok 2020/2021

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I